b-008

Manuály

MachineLOG IT poskytuje různé typy příruček, včetně standardních a podrobných příruček a technických doporučení. Všechny příručky jsou uloženy na jednom místě, takže je lze pravidelně aktualizovat. Systém podporuje vytváření vícejazyčných verzí příruček: nahranou příručku v konkrétním (primárním) jazyce lze snadno přeložit do jiných jazyků. Centralizované datové úložiště zajišťuje terminologickou návaznost překladů tak, aby byly texty snadno srozumitelné zahraničním pracovníkům.

Hlavní výhody:

 • Nižší náklady
  MachineLOG IT eliminací složitých postupů tvorby a ověřování výrazně snižuje náklady spojené s tvorbou manuálů a jejich cizojazyčných verzí. Překlad může provést buď jazykový překladatel, nebo lze použít již existující přeložený text z databáze. Znalostní databáze je chráněna proti zneužití ze strany překladatele.
 • Měna a dostupnost
  Objemné, zastaralé nebo „zapadlé“ příručky se stávají minulostí. Digitální archiv a databáze MachineLOG IT umožňují snadnou tvorbu a aktualizaci elektronických příruček, které jsou dostupné „just-in-time“ všem účastníkům výrobního řetězce odkudkoli na světě.
 • Efektivní servis 24/7
  Jednoduché opravy může provést zákazník přímo na místě. Praktické, ilustrované návody krok za krokem provedou technika postupem odstraňování problémů, takže není potřeba opakovaných konzultací se servisními techniky nacházejícími se v jiném časovém pásmu. Systém tak snižuje nároky a náklady kladené na centra zákaznických služeb.
 • Prevence nehod
  Příručky obsahují popis nezbytných postupů údržby, včetně systému dohledu pro sledování jejich provádění. V důsledku toho je potřeba méně servisních techniků a náhradních dílů a je dosaženo delší životnosti strojů/nástrojů.