b-008

Rychlý a efektivní servis

Řízení servisu nástrojů a strojů je důležitou součástí MachineLOG IT. Poloautomatický sběr důležitých informací a sdílení znalostí mezi techniky výrazně urychluje proces služby. Díky efektivní komunikaci jsou eliminovány zbytečné prodlevy a informační šumy, a to jak při servisních operacích, tak při převodu stroje/nástroje do jiné společnosti.

Hlavní výhody:

 • Záznamy servisních operací
  Všechny servisní operace jsou zaznamenávány, takže stejný postup lze později aplikovat na další stroje zákazníka s podobnými problémy. Stejně tak je sledována pravidelná údržba, která prodlužuje životnost zařízení a předchází sporům souvisejícím s reklamací.
 • Systém oznámení
  Po každém zadání služby následuje e-mailové upozornění pro odpovědnou osobu, což výrazně snižuje riziko neznalosti nových informací a zanedbání služby.
 • Záznamy komunikace
  Všechny komunikační procesy jsou zaznamenávány od okamžiku upozornění na problém až po konečné řešení. Je tak možné kdykoliv ověřit, zda byly dohodnuté servisní úkony provedeny správně a včas.
 • Oznámení vlastníka
  Vlastník stroje/nástroje je automaticky informován o tom, na jaké úlohy se stroj nebo nástroj používá. Detailní znalost výrobního procesu umožňuje efektivnější komunikaci ohledně výrobního procesu.