b-008

Cesta k budoucímu rozvoji

Již od prvního dne používání MachineLOG IT investujete do budoucnosti vaší společnosti. Databáze ukládá údaje o operacích služeb souvisejících s produkty, výrobními postupy a zákazníky; žádná z informací se neztratí. Systém tak funguje jako cenný zdroj dat pro prevenci problémů, vývoj produktů a pro maximalizaci efektivity servisu.

Hlavní výhody:

 • Průběžná aktualizace
  Sběr dat je nikdy nekončící proces. MachineLOG IT rozšiřuje znalostní báze týkající se strojů a nástrojů, čímž zvyšuje přesnost výstupů a maximalizuje efektivitu servisu a vývoje.
 • Eliminace opakujících se poruch
  MachineLOG IT ukládá historii poruch. Každý záznam obsahuje všechny relevantní okolnosti a popis odstranění problému. Výrobní společnost tak může snadno předvídat problémové situace, zlepšovat své produkty a poskytovat efektivní služby.
 • Analýzy dat
  Systém umožňuje analyzovat všechny možné kombinace vazeb mezi firmami, lidmi, stroji, nástroji, zařízeními, technologiemi, materiály a provozy.
 • Vývoj nových produktů
  Databáze systému je cenným zdrojem informací, který významně přispívá k vývoji nových produktů. Poskytuje také svému uživateli konkurenční výhodu oproti společnostem, které nechávají klíčová data ztratit v průběhu výrobního procesu.